MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Lublin po godzinach

 Teatr Muzyczny w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

Tel.: 81 532 76 13
Fax: 81 534 41 58
sekretariat@teatrmuzyczny.eu
www.teatrmuzyczny.eu
www.facebook.com/tmlublinTeatr Muzyczny w Lublinie

LUBLIN PO GODZINACHSTARE MIASTO

Wejście na Wieżę Trynitarską, w której znajduje się Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Sakralnej. Z Wieży roztacza się piękny widok na panoramę Starego Miasta, Wzgórzę Zamkowe, Podzamcze, Śródmieście i peryferyjny dzielnic Lublina.

Brama Krakowska, w której znajduje się Muzeum Historii Miasta Lublina. Obok Bramy stoi Baszta Gotycka - obie budowle są fragmentem dawnych murów obronnych z XIV w. początek Szlaku Zabytków Architektury (www.zamek.lublin.pl).

Wizyta w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej, który znajduje się koło Bramy Krakowskiej (ul. Jezuicka 1/3); możliwość uzyskania bezpłatnej informacji, zakupu wydawnictw turystycznych i pamiątek (www.loit.lublin.pl)

Rynek, otoczony zabytkowymi kamieniczkami z gmachem Trybunału Koronnego pośrodku - w jego podziemiach mieści się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej (e-mail: podziemia@tnn.lublin.pl).


Zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów, wewnątrz którego jest zorganizowana trasa turystyczna dla zwiedzających (www.dominikanie.lub.pl).

Plac po Farze zrekonstruowanymi fundamentami kościoła pw. św. Michała; stąd piękny widok na Podwale, Podzamcze i Zamek Lubelski.

Brama Grodzka, w której mieści się Ośrodek - Teatr NN z makietą przedwojennej dzielnicy żydowskiej oraz innymi śladami kultury żydowskiej w Lublinie (www.tnn.lublin.pl).

Zamek Lubelski z donżonem z XIII w. i gotycko-renesansową kaplicą ozdobioną freskami rusko-bizantyńskimi; siedziba Muzeum Lubelskiego; początek Jagiellońskiego Szlaku Unii Lubelskiej i Szlaku Znanych Lublinian (www.muzeumlubelskie.pl).


PODZAMCZE I OKOLICE

Plac Zamkowy - przed II wojną światową istniało tu centrum dzielnicy żydowskiej; początek Szlaku Pamięci Żydów Lublina.

Wzgórze Grodzisko ze Starym Kirkutem przy ul. Kalinowszczyzna.

Katedralna Cerkiew Prawosławna przy ul. Ruskiej.

Wzgórze Czwartek z kościołem pw. św. Mikołaja; wyśmienity punkt widokowy na Stare Miasto i Podzamcze.

Nowy Kirkut z Izbą Pamięci Żydów Lubelskich, przy ul. Walecznych.

Gmach dawnej, żydowskiej Uczelni Mędrców Lublina przy ul. Unickiej.

Uwaga: Powrót do centrum miasta koło Bramy Krakowskiej i Archikatedry trolejbusem linii 156 z pętli przy ul. Unickiej lub pieszo ul. Lubartowską (ok. 2 km).Więcej informacji na stronie www.lubelskie.pl.